خدمات درمانی پروتز

پروتز یعنی جایگزینی عضوی از بدن با مشابه مصنوعی آن. پروتز دندان نیز یکی از انواع پروتز ها میباشد که به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم میشود.

پروتز ثابت شامل  روکش، بریج، روکش ایمپلنت و پروتز متحرک شامل پارسیل ، دنچر و اوردنچر میباشد.

روکشها یا پروتز های ثابت شامل دو بخش هستند:

روکشهای متصل به فلز که  ماندگاری بسیار بالایی دارند و کاملا فیت دندان ساخته میشوند ولی از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

و روکش های تمام سرامیک که آنها هم ماندگاری بالایی دارند ولی چون فلزی در انها وجود ندارد و لبه فلزی ناشی از روکشهای معمولی در انها دیده نمیشود بسیار زیبا میباشند.

در دندانهایی که نسج زیادی از دست داده اند، یا تحت درمان ریشه قرار گرفته اند، روکش ها در این موارد از دندان در مقابل تخریب بیشتر جلوگیری میکنند و علاوه بر حفاظت دندان در برابر شکستن،عملکرد و زیبایی دندان را نیز مجددا به آن باز میگردانند.

در مواردی که دندانی از دست رفته و دندانهای دو طرف فضای بی دندانی درمان ریشه شده اند ، بهتر است از بریج یا پروتزهای ثابت استفاده شود اما در مواردی که دندانهای مجاور فضای بی دندانی سالم هستند ، بهترین گزینه درمانی، ایمپلنت میباشد.