خدمات درمانی ترمیم

ترمیم دندان شامل حذف بافتهای پوسیده و تخریب شده و جایگزینی آن با مواد مناسب میباشد بطوریکه آناتومی طبیعی دندان حفظ شود و عملکرد و سلامت دندان به آن برگردد. موادی که در ترمیم دندانها استفاده میشوند دو دسته اند، یا فلزی اند و رنگی تیره دارند و یا همرنگ دندان اند. امروزه مواد ترمیم همرنگ دندان طرفداران بسیار زیادی کسب کرده و اغلب افراد دوست دارند دندانهایشان طوری ترمیم شود که حین خندیدن کسی متوجه مشکلات آنها نشود.

از دیرباز آمالگام به عنوان ماده ترمیمی مورد استفاده قرار میگرفت چون استحکام خیلی بالایی داشت ولی از آنجا که برای حفظ استحکام آن نیاز به برداشت بافت بیشتری از دندان بود و رنگ آن مورد پسند بسیاری از افراد نبود، مهندسین مواد به فکر معرفی ماده جدید با خواصی شبیه آمالگام ولی بارنگی شبیه دندان افتادند که این ماده چیزی نبود جز کامپوزیت که علاوه بر مزایای فوق باعث حفظ و استحکام ساختار دندان نیز میشود.

ترمیم دندان با آمالگام هیچ زیانی برای فرد در پی نخواهد داشت بنابراین تصوراتی از قبیل سمی بودن آمالگام و یا سرطان زا بودن آن  طبق تحقیقات علمی مردود بوده و تنها مشکلی که میتوان برای آمالگام متصور شد، وارد شدن آن از طریق فاضلاب به اکوسیستم میباشد که بر این اساس کشورهای اروپایی و ژاپن مصرف آن را از سالها پیش منع کردند ولی کشورهای خاورمیانه و آمریکا همچنان از آن در کنار کامپوزیت به عنوان ماده ترمیمی اصلی استفاده میکنند.

اگر افراد مایل باشند میتوانند ترمیم های آمالگام قدیمی خود را با کامپوزیت تعویض نمایند