عناوین و امتیازات ویژه:

-برنده جایزه مسابقات دانشجویان برتر در کنگره بین المللی اندودنتیست ها ۱۳۸۲
-برنده جایزه پژوهش برتر از ستاد نانودر سال ۱۳۸۹
– برنده جایزه ویژه نخبگان ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۹

فعالیتهای پژوهشی:

-دارنده گواهینامه ثبت اختراع به شماره ۰۰۴۷۵۲الف/۸۹ در سال ۱۳۸۹
-دارنده گواهینامه ثبت اختراع به شماره۰۰۴۶۹۶الف/۸۹  در سال ۱۳۸۹
-دارنده گواهینامه ثبت اختراع به شماره۰۱۷۳۵۳الف/۸۹  در سال ۱۳۸۹

-ارائه مقاله درکنگره ها و سمینارهای خارجی:

*ارائه پوستر در کنگره دندانپزشکان خاور دور۲۰۰۸
* ارائه پوستر در کنگره FDI2014
* ارائه پوستر در کنگره ستاد نانومشهد در سال۱۳۹۰

انتشار مقاله در ژورنال های علمی پژوهشی:

*اسمی-ف ،امین مرعشی-س م ،صفاری ع ، طاهری-ا .”بررسی تاثیر افزودن مقادیر مختلف نانو ذرات سیلیکا به گلاس ایونومر نوری بر استرپتوکوکوس موتانس”دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد دانشور پزشکی زمستان۹۲ دوره۲۱ شماره۱۰۸ ص۲۰-۱۱.
* اسمی-ف ،امین مرعشی-س م ،صفاری ع ، ابیات-ا ،بیژنی ع .”بررسی اثر گلاس ایونومر نوری حاوی مقادیر مختلف نانو ذرات اکسید روی بر استرپتوکوکوس موتانس”ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل بهار۹۳ دوره۱۶شماره۴ ص۴۲-۳۵.
-استاد راهنما و مشاور علمی در دهها پایان نامه دانشجویی

تحصیلات دانشگاهی:

دکترای عمومی:گیلان-۱۳۷۷ -۱۳۸۳
دکترای تخصصی:شاهد۱۳۸۹ -۱۳۸۶

فعالیت های حرفه ای و دانشگاهی:

– بعنوان استادیاروهیأت علمی در دانشکده دندانپزشکی بابل
– بعنوان استادیار و حضور افتخاری در دانشکده دندانپزشکی تهران
-عضو کمیته علمی مرکز تحقیقات و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی بابل
-بعنوان استاد مدعو در جلسات بازآموزی دندانپزشکان عمومی شهرستان بابل و قایمشهر
-بعنوان دندانپزشک در بیمارستان سجاد تهران
-بعنوان رزیدنت در دانشکده دندانپزشکی شاهد
– بعنوان متخصص درکلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی بابل
– بعنوان متخصص درمطب دندانپزشکی در شهرستان بابل
-بعنوان متخصص درمطب دندانپزشکی در شهرستان دوگنبدان از توابع استان کهکیلویه وبویر احمد
-بعنوان متخصص درکلینیک شبانه روزی دندانپزشکی در شهرستان چهاردونگه از توابع استان تهران
-حضور افتخاری به عنوان تنها متخصص ترمیمی و زیبایی در شهرستان اسلامشهر از توابع استان تهران
– بعنوان اولین متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در اسلامشهر
– بعنوان متخصص درمطب دندانپزشکی در شهرتهران